Jesteś tutaj

Sesja Rady Gminy

 26   p a ź d z i e r n i k a    2006 r.  o godz.   13.30    w   sali obrad Urzędu Gminy Nowy Targ  rozpocznie się XXXIX Sesja Rady Gminy Nowy Targ.
 
Proponowany porządek obrad:
 
      1.Otwarcie sesji , przyjęcie porządku obrad.
      2.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
      3.Sprawozdanie z działalności  Wójta  w okresie między sesyjnym, zwłaszcza z realizacji      
         uchwał  Rady.
      4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania, określającego 
          szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, zasady 
           przyznawania nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
               za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
               zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Targ.
   5.Załatwienie skarg na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
   6.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego /Lasek/
   7.Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia zobowiązania w zakresie budowy gimnazjum 
               wraz z salą gimnastyczną w Ludźmierzu. 
   8.Informacja Przewodniczącego Rady z przeprowadzonej analizy oświadczeń
               majątkowych radnych.
    9.Informacja Pana Wójta z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych    
               pracowników.        
    10.Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski i informacje, odpowiedzi.
    11.Zakończenie sesji.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer