Jesteś tutaj

Komunikaty

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu nowotarskiego w 2020 roku

PORADY PRAWNE W URZĘDZIE GMINY NOWY TARG

(TELEFON DO STAROSTWA POWIATOWEGO 18 26 613 00)

DYŻURY:
PONIEDZIAŁEK  12.30 - 16.30
WTOREK            10.00 - 14.00 (PORADY PRAWNE, MEDIACJE)
ŚRODA               10.00 - 14.00
CZWARTEK        10.00 - 14.00
PIĄTEK                9.00 -13.00

 

Darmowa pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej  i  która złoży  stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Otwarcie bezpłatnej "Szkoły Przyszłych Rodziców RAZEM"

Informujemy, iz od dnia 01.01.2020r przy Ośrodku Zdrowia w Ostrowsku (NZOZ w Gminie Nowy Tartg Sp.J.) ul. Za potokiem 2 rozpoczyna działanie SZKOŁA PRZYSZŁYCH RODZICÓW "RAZEM". Wszystkie uslugi w ramach działalności szkoły są bezpłatne dla pacjentek z terenu gminy Nowy Targ i prowadzone przez wykwalifikowany personel: położną, lekarza ginekologa oraz rehabilitanta dziecięcego. Wszelkie informacje i zapisy pod nr tel. 609 801 522.

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych.

Informacja  o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/360/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/360/2018 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy

Komunikat o naborze deklaracji w ramach inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Nowy Targ do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy Nowy Targ. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie deklaracji  i niezwłoczne dostarczenie jej do Urzędu Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, 34- 400 Nowy Targ w pokoju nr 102 albo do sołtysa wsi. Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy Nowy Targ oraz na stronie internetowej: www.ugnowytarg.pl
Termin składania ankiet upływa 29 listopada 2019 r.

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY „W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXXV/360/2018 Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2018 r. W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWY TARG”

Wójt Gminy Nowy Targ informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały „w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/360/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ”.     

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się mieszkańców gminy Nowy Targ z projektem proponowanych zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ, dokonanie weryfikacji przyjętych rozwiązań oraz przedstawienie uwag, postulatów i propozycji.

INFORMACJA WÓJTA W SPRAWIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W MIEJSCOWOŚCI WAKSMUND

Starosta na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zlecił, przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miejscowości Waksmund. Modernizacja EGiB wykonywana jest w celu doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa istniejących stanów faktycznych, uzgodnienia danych zawartych w operatach ewidencji gruntów i budynków oraz lokali. Firma przystępująca do prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wyłaniana jest zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych.

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer