slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Występ Noworoczny Młodych Łopuśnianów


W dniu 02.02.2020r. na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej 50-osobwy Zespół „Młodzi Łopuśnianie” zaprezentował na zakończenie okresu bożonarodzeniowego 4 programy (w trzech grupach wiekowych).

Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych

Wójt Gminy Nowy Targ ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych:

- Szkoły Podstawowej w Obidowej,
- Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Dzieci Warszawy w Pyzówce,
- Szkoły Podstawowej w Szlembarku

Zarządzenie w załączeniu.

Jasełka w Łopusznej

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1981), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

Szkolenie z serwisowania nart biegowych


Szkolenie z serwisowania nart biegowych realizowane w ramach mikroprojektu pt. „Transgraniczna wymiana dobrych praktyk w zakresie narciarstwa biegowego na pograniczu polsko – słowackim”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Badamy powietrze w Gminie Nowy Targ


Pomiary Jakości powietrza - gm. Nowy Targ, Szkoła Podstawowa w Łopusznej.
Pomiary prowadzone w ramach projektu LIFE - Małopolska w Zdrowej Atmosferze.

Aktor Lech Dyblik spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej w Nowej Białej


20 stycznia 2020r.  roku na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie 
z Lechem Dyblikiem. Wzięli w nim udział uczniowie klas V-VIII.

Spotkanie profilaktyczne z Panem Lechem Dyblikiem w SP Harklowej


23 stycznia w Szkole Podstawowej w Harklowej odbyło się spotkaniem z aktorem, p. Lechem Dyblikiem. Przeprowadził on prelekcję z uczniami klas V-VIII na temat uzależnień.

Spotkanie z Panem Lechem Dyblikiem


20 stycznia 2020 r. uczniowie klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej w Szlembarku brali udział w spotkaniu profilaktycznym z panem Lechem Dyblikiem.

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer