Jesteś tutaj

Składanie formularzy podatkowych przez osoby prawne w 2019 r.

Przypominamy, że do 15 stycznia 2019 r. roku wszystkie osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek rolny i leśny a deklaracje na podatek od nieruchomości do  31 stycznia 2019r. zgodnie z obowiązującymi uchwałami dotyczącymi stawek i wzorów deklaracji zamieszczonych poniżej. Należy także zaznaczyć, iż obowiązek składania deklaracji podatkowych, o których mowa powyżej, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.

 Deklaracja na:

Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok, w stosunku do roku poprzedniego nie uległy zmianie i obowiązuje Uchwała Nr XVIII/174/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 października  2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Stawki na podatek rolny – zgodnie z komunikatem  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.10.2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019r. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się , że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt.

Stawka podatku rolnego na 2019 rok wynosi:

od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych 135,90 zł

od 1 ha pozostałych gruntów rolnych – 271,80 zł

Stawki na podatek leśny – zgodnie z  komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.10.2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1821oraz z 2018r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., wynosiła 191,98 zł za 1m3.

Stawka podatku leśnego na 2019 rok wynosi 42,2356 zł za 1 ha fizyczny

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer