Jesteś tutaj

VIII Sesja Rady Gminy Nowy Targ

RADA GMINY NOWY TARG

zawiadamia mieszkańców
że w dniu 6 września 2007r. tj. czwartek o godz. 13.00 odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Nowy Targ w sali obrad Urzędu Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesyjnym, zwłaszcza z realizacji uchwał Rady.
4. Zmiany w budżecie Gminy na 2007r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wykupu na własność działek ewidencyjnych nr nr 106/10 46/5 położonych na terenie wsi Obidowa z przeznaczeniem pod boisko sportowe.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej przy zbytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Nowy Targ.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skarg, które wpłynęły do Urzędu Gminy w dniach 12 i 18 czerwca 2007r. na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi, która wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 20 czerwca 2007r. na działalność Wójta Gminy Nowy Targ.
10. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski i informacje, odpowiedzi.
11. Zakończenie sesji.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer